HUYỀN CƠ TỔNG LUẬN

– Tử vi cư hãm cung, giải cứu chí uy lực toan vô.

Nghĩa là: sao Tử vi đóng từ Dậu đến Tý thì không cứu giải được cô/chú trong hoạn nạn đâu. Đừng có trông chờ rồi trơ thân cụ ra. Phải tự  lo cho mềnh trước.

Bình thường Tử Vi từ Dần đến Ngọ nó đắc địa, đóng cung nào thì viện cứu tinh ở đó. Ví dụ đóng Nô hoạn nạn cầu bạn, đóng Phụ cầu viện bố mẹ…

– Đa phát ư Tham Riêu, phì hắc do hồ Vũ Kỵ.

Tức là mệnh Tham Riêu thì lắm lông còn mệnh Vũ Kỵ thì béo đen như lợn nái.

– Thiên lương Hoa cái tửu sắc duy tư.

Cái này dễ hiểu nhưng mà nhiều lúc cũng x đúng đâu. Xài cẩn thận không bảo nó tửu sắc duy tư  gặp đúng ông liệt dương chuyên uống Coca nó vả vỡ mồm.

– Thiên phúc Tấu thư  tha kỵ dị vực.

Mệnh, hạn có bộ sao này hay phượt lung tung từ  chỗ này qua chỗ khác; cũng giống Hỏa Linh đóng phụ mẫu, hạn chạy qua theo bố mẹ chuyển nhà từ vùng này qua đất nọ.

– Cự hội Hồng Loan định xuất văn chương chi sỹ.

thêm Đà Riêu chắc tung hoành ở liên xô oánh mỹ á.. há há

– Sát phùng Thiên hỷ phản vi ôn nhã chi nhân.

Mệnh Thất sát thô lỗ gặp Thiên hỷ bèn lịch sự  như Trư 8 Giới trong ngày cưới.

– Phú quý nan toàn, chỉ vị Âm Dương ngộ sát.

Thái Âm ngộ lục sát, Thái Dương ngộ lục sát; giàu thì thôi sang, mà quý thì nghỉ phú <nhưng mà thời đại này nó cần giàu là ok rồi >

– Công danh bất hiển duy hiềm Nhật Nguyệt đồng lâm.

Đồng lâm tức là Thái Dương và Thái Âm đồng cung tại Sửu hoặc Mùi. Câu nói trên chủ yếu dùng cho cung Quan nhá, không ăn nhập gì cung mệnh mấy. Ngoại lê: Nếu làm quan bên giáo dục lại có cơ lên cao.

– Tham Kỵ trùng Riêu hề, thủy tai mạc thoát.

Một cách cục dễ bị nạn về nước. Tham lang hóa kỵ thiên riêu thiên y đồng cung.

Vấn đề đặt ra thế nào là thủy tai? Theo bạn thì sặc nước hay tiểu đường có được coi là thủy tai không?

– Vật vị Khốc Hư  ngộ hãm, duy hiềm Nhật Nguyệt phùng Không.

Nghĩa là: 4c chớ lo Khốc Hư hãm địa, chúng nó tự lo được không cần thương hộ nó. Mà hãy coi lại Âm Dương có bị Tuần không – Triệt Không, nếu có mới phải ngợi nhiều đới.

– Long Phượng hỷ Mão Dậu chi niên, vượng đắc đích nhiên chi bảng.

Long là Long trì, Phượng là Phượng các. Hỉ năm Mão – năm Dậu, vì sao? Năm Mão và Dậu lần lượt lưu niên đồng cung tại Sửu Mùi. Người sinh năm Ất lộc tại Mão, Tân lộc tại Dậu. Mênh cư Mão, Quan cư Mùi – Mệnh cư Dậu, Quan cư  Sửu.

Vậy người mệnh cư tại Mão – Dậu – Sửu – Mùi chính tinh đắc địa, qua năm Mão – Dậu <Ất Mão, Tân Mão, Ất Dậu, Tân Dậu>, thường thi cử thuận lợi. Văn xương đắc địa củng chiếu thì càng rực rỡ.

 

Advertisements